ΠΑ.ΣΥ.ΠΙ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 

Περιοχή Μελών

 
   
 

Ιστορικό, ταυτότητα Συλλόγου

Τον Νοέμβριο του 2004  μια μικρή ομάδα εταιρειών, προμηθευτριών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία , κάτω από την δυσβάστακτo βάρος  των  οφειλών των Δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίες ανήρχοντο  σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο και παράλληλα κατόπιν της διακοπής των πληρωμών τους επί σειρά μηνών, έλαβαν την πρωτοβουλία να συντονίσουν τις εταιρείες του κλάδου μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού το σοβαρό πρόβλημα των οφειλών των νοσοκομείων.

Πράγματι,  πολλές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός  δυνατού κινήματος με σκοπό την άσκηση πίεσης προς τα νοσοκομεία και το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αποπληρωμή του χρέους του Δημοσίου άνω των 24 μηνών.

 Στα πλαίσια αυτής της κίνησης αποφασίστηκε και «γεννήθηκε» τον Μάρτιο του 2005 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών «ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε».

 Σκοπός του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε. είναι:

1. Η μελέτη , προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των μελών του.

2. Η υποβοήθηση των επαγγελματικών εργασιών των μελών του συλλόγου και η διασφάλιση των νομικών συμφερόντων.

3. Η εξομάλυνση τυχόν διαφορών μεταξύ των μελών και η μέριμνα για την εφαρμογή ενός κώδικα δεοντολογίας.

4. Η προβολή του κλάδου.

5. Η εκπροσώπηση δια μέσου του Δ.Σ. ενώπιων δημοσίων αρχών, συλλογικών οργάνων και φορέων.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε. έχει σήμερα ως μέλη του σημαντικό αριθμό (Άνω των 50) εταιρειών με βασική επαγγελματική δραστηριότητά τους την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού.

Πρόθεση όλων των μελών μας, είναι η συμβολή  μας στην  βελτίωση των συνθηκών και της λειτουργίας του συστήματος υγείας της Χώρας μας αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες μας  και παρέχοντας υψηλού επιπέδου  ποιότητας  υλικών και εξοπλισμού.

Παράλληλα, η διασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνισμού στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, εγγυάται την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, την μείωση του κόστους στον κλάδο της υγείας, την επιβίωση των μικρομεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων και παράλληλα την στήριξη της οικονομίας της Χώρας μας και την απασχόληση.